60 Års utveckling av sprängteknik

Från oljestål till datarigg [1945-2005]

Kapitel 02 – Inehållsförteckning

Förord till program och författare
I nedanstående översiktsprogram för hemsidan presenteras författarna och de preliminära kapitelrubrikerna med tidsplan. Samtliga författare har lång erfarenhet från sina respektive teknikområden. De kommer att försöka presentera dem på ett så personligt och levande sätt, till viss del i memoarform således. Förutom att deras egna livsverk på så sätt bevaras till eftervärlden, bör artiklarna bli en inspirationskälla för dagens aktiva inom bergområdet och stimulera till fortsatt utvecklingsarbete. 

De läsare, som efterhand kan komplettera materialet, är mycket välkomna att göra så.

Kap

Rubriker

Författare

Införd

Anmärkning

1

Henry Sandström

1999

2

Inehållsförteckning

Henry Sandström

1999

3

Henry Sandström

1999

4

Olle Bännmark / Henry Sandström

1999

f.d. Skanska

5

 Kjell Helgesson

1999

f.d. Skanska

6

Gunnar Nord

2004

Atlas Copco AB

7

Konstantin Spinos /
Carl Johan Söderberg

1999

Skanska

8

Henry Sandström

1999

9

Henry Sandström /
Nils Olof Karlsso

1999

f.d. SPL

10

Henry Sandström

1999

11

 Stig O Olofsson

1999

f.d. Nitro Nobel

12

Henry Sandström

1999

13

Henry Sandström

1999

14

Henry Sandström

1999

15

Henry Sandström /
K A Fredin

1999
2005

 

f.d. Schakt & Spr

16

 Jüri Martina /
Peder Knape

2009

f.d. Vattenfall

17

Åke Hansson

2005

Banverket

18

S Gunnar Bergdahl

2004

f.d. BK Gruvföreningen

19

Jan Bida / Per Murén

2005

SBMI

22

 Magnus Björkman

2004

Skanska

23

 Olle Bännmark

1999

f.d. Skanska

24

Henry Sandström

2002

25

Henry Sandström

2004

26

 Henrik Ringertz

2009

27

Körkort för syneförrättare

Henry Sandström

2003

28

Michael Hermansson

2005

Bergutbildarna

30

 Jon Nyberg

31

Stig Olofsson

f.d. Länsförsäkringar

32

Henry Sandström

60 Års utveckling av sprängteknik

Från oljestål till datarigg [1945-2004]